Tworzymy aplikacje webowe

Środowiska docelowe dla naszych produktów:

  • CMS WordPress i Joomla
  • ERP Odoo
  • Alfresco
  • Moodle
  • Sprint Boot – Web Services
  • Python frameworks: Django, Bottle, Flask
  • PHP frameworks: Yii, Symfony/Silex