Tworzymy aplikacje webowe

CMS WordPress i Joomla

Budujemy strony z wykorzystaniem nowoczesnych frameworków. Tworzymy własne komponenty i wtyczki. Budujemy szablony

ERP Odoo

Systemy dla przedsiębiorstw. Fakturowanie, analiza danych, zestawienia, integracja z innymi systemami. Sklepy internetowe.

Rozwój i wdrożenia najlepszych rozwiązań open source

Alfresco (zarządzanie dokumentami), Moodle (e-learning), Roundcube (maile).

Stosujemy Nowoczesne Technologie i języki

PHP frameworks: Yii, Symfony/Silex; Java Sprint Boot Python frameworks: Django, Bottle, Flask Frontend frameworks: React Angular

Nowoczesne metodyki rozwoju

Stosujemy metodyki zwinne z wykorzystaniem Git oraz Redmine lub Gitlab. Zleceniodawca otrzymuje pełny kod źródłowy (lub dostęp do repozytorium) oraz profesjonalną dokumentację projektową.

Kompletne rozwiązania w różnych środowiskach

Tworzymy w różnych środowiskach - zależnie od potrzeb klienta. Począwszy od prostego hostingu po złożone systemy instytucji oraz serwery komponentów (docker).